Groep 4

Welkom op de pagina van groep 4!

Downloads en websites:
Jeelo (inlogpagina voor leerlingen)
Muiswerk

Rekenen automatiseren tafels/sommen tot 20/100:
www.rekenweb.nl
www.zoeffie.nl
www.spelletjesplein.nl
www.tafelsoefenen.nl 


De zeven zilveren Zilverbergregels:
De komende zeven weken gaan we alle Zilverbergregels bespreken. Elke week staat er één regel centraal.
Deze week besteden we extra aandacht aan regel 1. Ik ben ik, jij bent jij. Iedereen hoort erbij!

Eerste week:
De eerste week van het nieuwe schooljaar zit erop! Het was even wennen om weer naar school te gaan na zo'n lange vakantie. Toch hebben we al hard gewerkt. Daarnaast hebben we het dagelijks gehad over de afspraken in de klas. Deze hebben we aan het eind van de week op papier gezet en ondertekend. We gaan er een leuk schooljaar van maken!
Proosten op een nieuw schooljaar! 
Proost! Op een gezellig, leerzaam en leuk jaar in groep 4! 

Start rekenlessen:
Vorige week (week 35) zijn we meteen al gestart met de rekenlessen. Een van onze eerste rekenlessen was de les over meters/ centimeters. Hierbij hebben wij elkaar opgemeten, de tafels en andere voorwerpen uit de klas. Ook hebben we verschillende meetinstrumenten besproken en gebruikt; de rolmaat, de bordliniaal, het meetlint, de liniaal en zelfs een speciale meetlat om onze eigen lengte makkelijk op te meten. 
Ook zijn we bezig met het verkennen van de tafels, een belangrijk onderdeel van de leerstof in groep 4. We werken hierbij veel met concreet materiaal; appels, potloden, drinkbekers, knikkers... eigenlijk alles wat we kunnen vinden in de klas. 

Tafeltjes in groep 4:
Op maandag 18 september hebben alle kinderen uit groep 4 hun eerst huiswerk meegekregen. Dit bestaat uit een werkboekje over de tafel van 1. Dit kunnen de kinderen gebruiken om thuis te oefenen. Het boekje hoeft niet mee terug naar school.
Maandag 25 september zal de eerste tempotoets worden afgenomen. De kinderen krijgen dan een blad met keersommen die ze zo snel en zo goed mogelijk moeten maken. De resultaten van de groep (dus niet per leerling), maak ik zichtbaar in de klas. Zo zien de kinderen dat ze, dat hoop ik tenminste, per week zullen groeien! 

Vanaf nu zal er elke maandag een tempotoets worden afgenomen en een nieuwe tafel mee naar huis gaan om te oefenen. 

Stand van zaken tempotoets:
Inmiddels zijn we al over de helft met het oefenen van de tafels. De kinderen merken dat ze, wanneer ze goed oefenen, steeds een beetje meer sommen kunnen invullen. Of ze nou 80 sommen goed hebben of 25, dat vind ik niet het belangrijkst. Het gaat erom dat ze groei laten zien. Het groepsresultaat wordt wekelijks vernieuwd en hangt in de klas. Kom gerust een keertje kijken hoe ze het doen! 

Jeelo 2: 'Omgaan met geld'
Het tweede thema van JEELO is 'omgaan met geld'. In groep 4 richten we ons op recycling, oude en nieuwe spullen en keuzes maken. We hebben inmiddels naast een aantal klassikale lessen, ook een bezoek gebracht aan de winkel "Vintage&More" in Malden. In deze kringloopwinkel hebben de kinderen nieuw binnengekomen spullen gesorteerd,  gecontroleerd, schoongemaakt en geprijsd.  Daarna zijn de spullen door alle groepjes op de juiste plek in de winkel gelegd voor de verkoop. Ook hebben ze zelf wat spulletjes mogen kopen, om te kijken hoe dat betalen precies werkt.
De kinderen hebben in hun groepje overlegd, samengewerkt, knopen doorgehakt en... ze hebben kennisgemaakt met een hele leuke winkel waar je voor weinig geld toch iets moois kunt kopen. Kortom, een erg leuk en leerzaam uitstapje! 


Taal:
Lidwoorden, zelfstandige naamwoorden, een weettekst.... Allemaal moeilijke woorden, maar groep 4 kan je er alles over vertellen! We hebben geleerd dat bij ieder zelfstandig naamwoord een lidwoord hoort, dat er drie lidwoorden zijn in Nederland, dat een zelfstandig naamwoord een mens, dier, plant of ding is, dat je overal om je heen zelfstandig naamwoorden kunt ontdekken en dat het soms best lastig is om het juiste lidwoord te kiezen... 
Verder zijn we aan het oefenen met het schrijven van een weettekst. We kijken niet alleen naar de informatieve inhoud van deze tekstsoort, maar ook naar het maken van goede zinnen. Dus bijvoorbeeld met een hoofdletter en een punt. Dat is best moeilijk! Maar ook hiervoor geldt: oefening baart kunst! 

Spreekbeurten:
Spannend, de spreekbeurten gaan bijna beginnen! Een heel aantal kinderen heeft zich al ingeschreven op de lijst in de klas. Soms zelfs al met het onderwerp. Komen jullie er, met het informatieblad dat ik meegegeven heb, nog niet helemaal uit? Wandel gerust samen even binnen, dan leg ik het uit. 

Stagiaire in de klas:
Beste ouders en verzorgers,
Ik ben Milou Bull en ik loop t/m 20 februari stage in groep 4. Ik ben 17 jaar en zit in mijn eerste jaar van de Pabo in Nijmegen. Ik kom stagelopen op maandag en dinsdag. Van 4 t/m 8 december ben ik de hele week te vinden in de klas. Ik hoop veel te kunnen leren deze periode en kijk uit naar een leerzame en gezellige periode!
Groetjes, Milou

Start 2018:
Nadat we elkaar de beste wensen hebben gegeven voor het nieuwe jaar, hebben we voor alle vakken de draad weer opgepakt. Daarnaast besteden we extra aandacht aan activiteiten binnen de groepjes en de klas. In deze 'tweede ronde - gouden weken' staat in onze klas samenwerken en verantwoordelijkheid centraal. Zo hebben de kinderen bijvoorbeeld allemaal een taak gekregen binnen hun groepje: er is een stiltekapitein, een materialenbaas, een zitkampioen en een stoelenstapelaar. Zo kunnen kinderen niet alleen aangesproken/aangestuurd worden door de juf, maar ook door een medeleerling uit hun groepje. De taken worden door veel kinderen al heel serieus opgepakt, maar.... er is nog genoeg te leren!

Jeelo 3: 'Leren voor later' 
Na de kerstvakantie zijn we gestart met het derde thema van Jeelo. Het thema werd geopend door een middag met workshops. De kinderen konden zich inschrijven bij een workshop naar keuze. Je kon onder andere kiezen uit houtbewerking, tassen versieren of een knuffelrups maken. Ieder kind mocht aan zijn 'talent' werken. 
Ook hebben de kinderen huiswerk gekregen. "Breng je talenten in beeld". 
Leuk om te merken dat jullie dit zo goed samen met de kinderen hebben ingevuld. 
In het kader van dit thema wordt een extra open podium georganiseerd. Dit open podium is tevens de afsluitende activiteit van het Jeelo-project. Ouders zijn van harte welkom om te komen kijken.

Lezen, lezen en nog eens lezen...
Uiteraard wordt er op school veel tijd besteed aan lezen; dagelijks starten we met de leesles van Station Zuid, op dinsdag- en donderdagmiddag is er het tutorlezen met groep 7-8 en op allerlei manieren wordt het leesplezier gestimuleerd. Toch zou het ook fijn zijn als er thuis ook veel gelezen wordt! 
Met die reden hebben onlangs alle kinderen een boekje meegekregen met woorden en zinnen. Dit is een kopie van het Roetsjboekje van Station Zuid, wat wij ook (bijna) dagelijks op school gebruiken. Ik heb dit boekje meegegeven, zodat er thuis heel gericht geoefend kan worden met het lezen van woorden/zinnen/verhaaltjes. Het zou fijn zijn als er, naast het lezen in een leesboek wat veel ouders gelukkig al doen, ook hiermee geoefend wordt thuis. Het gaat daarbij puur om het technisch lezen, niet om de betekenis van de woorden. 

Schrijfgerei
In januari zijn de eerste kinderen gestart met het schrijven met pen. Deze pen, die een combinatie van een vulpen en een fijnschrijver is, wordt aan leerlingen gegeven die een goede potloodgreep hebben. Sommige kinderen zijn nu al toe aan het schrijven met pen, andere kinderen hebben nog even 'oefentijd' nodig met hun potlood. We schrijven tot nu toe alleen in het schrijfschrift met pen, later ook in de werkboeken. 

Voorlezen bij de kleuters
Op vrijdag 2 februari zijn wij op bezoek geweest bij de groepen 1-2. In het kader van de Nationale Voorleesdagen én de leesbevordering in groep 4, hebben alle kinderen voorgelezen aan 1 of 2 kleuters. Tijdens de taalles, voorafgaand aan deze ochtend, hebben we boeken uitgezocht. We hebben het voorlezen geoefend en geleerd waar je op moet letten bij het voorlezen. Alle kinderen (en juffen) hebben genoten van dit moment samen. Zowel de kleuters als de kinderen van groep 4 hebben het heel goed gedaan. 

Foto's van het voorlezen volgen z.s.m.

Jeelo 4: 'Zorgen voor dieren' 
We zijn gestart met een nieuw Jeelo-thema. Een erg leuk thema, waar de kinderen vast al over verteld hebben. We hebben, om het thema echt te laten leven, zelfs dieren de school in gehaald. In het dramalokaal hebben rupsen zich ontpopt tot vlinder, kuikentjes zijn uit hun ei gekomen en er lopen wandelende takken rond. Na school is er ook voor ouders de mogelijkheid om een kijkje te gaan nemen. 
In de klas krijgen de kinderen les m.b.v. de Jeelo-website. Een derde van de klas gaat de les zelfstandig doornemen op de computer (hiermee oefenen we ook de computervaardigheden). De rest volgt de les in de klas. 
Als afsluiting van dit thema mag de klas een kijkje komen nemen bij de alpaca's. Hopelijk lopen er tegen die tijd al wat veulentjes rond! 


Lezen: update
Inmiddels hebben alle kinderen een tweede Roetsjboekje mee naar huis gekregen om te oefenen. Met de woorden uit dit boekje oefenen we momenteel ook op school. Ze zijn net iets moeilijker dan die in Roetsjboekje 1. Fijn om te merken dat er thuis goed geoefend wordt. Ik zie bij veel kinderen vooruitgang. 
Zoals u misschien al gehoord heeft, vindt er op dinsdag een 'lees-interventie' plaats. Zowel in de ochtend als de middag wordt de groep verdeeld in drieën; één groep leest met mij, één groep met juf Mira en één groep met juf Bo. Zo kunnen we meer aandacht geven per kind. Dit doen we met als doel het leesniveau van de groep een boost te geven. Voor de meivakantie gaan we kijken naar het resultaat van deze interventie. 


Spelling: 
Bij spelling werken we al sinds het begin van het schooljaar met 'Schud en pak'. Een coöperatieve werkvorm waarbij kinderen oefenen met de woorden uit het blok. Ze nemen als het ware een dicteetje bij/met elkaar af. 
Schud en pak 1 Schud en pak 2   
Daarnaast zetten we Muiswerk in. Met dit computerprogramma oefenen de kinderen met de categorieën die wij voor ze klaarzetten. Stagiaire Bo begeleidt de kinderen op de computer (technisch gezien met inloggen en opstarten, maar ook met gedrag), zodat ze in de toekomst zelfstandig kunnen werken op het leerplein. 
 Boomfeestdag:
Op vrijdag 16 maart vierden wij op school de Boomfeestdag. Groep 3 en 4 hebben deze dag het schoolplein weer een beetje groener gemaakt: er zijn vijf bomen geplant! Er is heel hard gewerkt door alle kinderen (en de hulpouders!) en we zijn hartstikke trots op het resultaat. Dat we maar heel lang mogen genieten van de nieuwe bomen! 

    

Stagiaire Bo:
Mijn naam is Bo, ik ben 20 jaar oud en loop sinds maart stage in groep 4 bij Susanne. Ik ben dit jaar aan de opleiding begonnen (PABO) en heb het eerste halfjaar stage gelopen in groep 1-2B. Hiervoor heb ik 2 jaar Toegepaste Psychologie gestudeerd, maar kwam halverwege de studie erachter dat dit beroep helaas niet bij mij paste.
Verder geniet ik toch wel op en top van het studentenleven in Nijmegen waar ik een leuk studentenhuis woon met nog 12 andere studentjes. Tegen een avondje dansen zeg ik geen ‘nee’ en dat is ook wat ik iedere woensdagavond doe in een Team!
Ik hoop ook in groep 4 een leuke tijd tegemoet te gaan en er veel te kunnen leren!