Gezonde school/GGDEen Gezonde School besteedt zijn tijd en aandacht voor gezondheid zo effectief en efficiënt mogelijk.
De Gezonde School-aanpak helpt hierbij planmatig en structureel te werken aan gezondheid en een gezonde leefstijl van leerlingen.  De Zilverberg heeft het Vignet op Voeding tot 2019 behaald. Dit houdt in dat dit in het beleid, voorbeeld gedrag en dagelijks functioneren terug te vinden is.
De gezonde school is een samenwerking tussen de GGD en het schoolteam.

De Gezonde School-pijlers
1. Gezondheidseducatie: in de lessen is er structurele aandacht voor gezondheid. Bijvoorbeeld door op een thema een lespakket uit te voeren.
2. Fysieke en sociale omgeving: gezond gedrag stimuleren door aanpassingen in de fysieke en sociale omgeving. Denk hierbij aan een beweegvriendelijk of ‘groen’ schoolplein en aan het betrekken van ouders bij Gezonde School.
3. Signaleren: gezondheidsproblemen worden gesignaleerd. 
Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een volgsysteem voor het bewegingsonderwijs of de sociaal emotionele ontwikkeling.
4. Beleid: alle maatregelen voor de gezondheid van leerlingen en leraren zijn vastgelegd in het schoolbeleid. 

Wilt u meer weten over de gezonde school kijk dan
op de site: https://www.gezondeschool.nl/
U kunt ook voor vragen terecht bij:
Inge Daanen en Lonneke Hubers, zij zijn contactpersoon
namens het Zilverbergteam.

Samenstelling schoolgezondheidsteam De Zilverberg:
 
Jeugdarts:
Silvia Wellink
e-mail: Swellink@ggdgelderlandzuid.nl
tel: 06-22198865
 
Sociaal Verpleegkundige:
Anneke van Hes
e-mail: avanhes@ggdgelderlandzuid.nl
Anneke heeft haar spreekuur op
De Zilverberg de 1ste maandag van de maand.
Van 8.45-10.30 uur, zie hiervoor de kalender.
tel: 06-10252777
 
Doktersassistent:
Moniek Mulder
e-mail: mmulder@ggdgelderlandzuid.nl
tel: 06-11614296
 
Logopedist:
Miriam Horsch
e-mail: mhorsch@ggdgelderlandzuid.nl
tel: 06-51341517
 
Adviseur gezonde school:
Silvia Meijer
e-mail: smeijer@ggdgelderlandzuid.nl
tel: 06-46802086
 
Maatschappelijk werk:
NIM: 024-3232751