Algemene informatie OR

OR Leden

Boven vlnr: Bernadette Janssen (secretaris), Ellis Schipper en Simone Marijnissen

Onder vlnr: Lotte v/d Burgt (Penningmeester), Anick Theunissen, Carolien de Weerd,
Henriette Derks (Voorzitter) en Miranda Zwanenburg  
Contact: or@zilverbergoverasselt.nl

 Ouderraad basisschool de Zilverberg

 
Doelstelling 
De Ouderraad van de Zilverberg ondersteunt het schoolteam bij de organisatie van allerhande activiteiten met een sociaal, educatief en sportief karakter. Veel van deze activiteiten worden ook (deels) via de ouderraad gefinancierd.  De ouderraad bestaat momenteel uit een vertegenwoordiging van 8 ouders.
Met deze concrete activiteiten draagt de ouderraad bij aan een stimulerende leeromgeving en een sterke onderlinge band tussen de leerlingen, hun ouders en de school.

Activiteiten
De ouderraad is de motor achter verschillende activiteiten: Elke jaar  organiseert de ouderraad een jaarlijkse sponsorloop . Samen met het schoolteam verzorgt de ouderraad ook onder meer het Sinterklaas- en Kerstfeest, de schoolreis en het eindfeest van groep 8.
Naast bovenstaande activiteiten heeft de Ouderraad ook het contact met de contactouders, verkeersouders en luizenkamouders. Daarnaast laten we  ons regelmatig op het schoolplein zien en proberen we te signaleren wat daar leeft. We staan open voor vragen en ideeën van ouders. Het streven is een spreekbuis te zijn  voor alle ouders  naar de schoolleiding toe
Tot slot ondersteunt de ouderraad bij tal van kleinere activiteiten in de groepen en betaalt de ouderraad mee aan faciliteiten die niet primair met het onderwijs te maken hebben.

Vergaderingen
De ouderraad vergadert 6 tot 8 keer per jaar. Hierbij is altijd iemand vanuit het team aanwezig, zodat beide partijen van elkaar op de hoogte blijven. Als er nieuws is vanuit de MR, is er een MR lid aanwezig om ons op de hoogte te brengen.
De notulen van elke vergadering zijn na te lezen op deze site
  
Financiën
Deze ‘extra’ activiteiten kosten geld. De ouderraad vraagt daarom alle ouders ieder jaar om een vrijwillige ouderbijdrage per kind.
Ons financiële jaarverslag ligt jaarlijks tijdens de info-avond ter inzage

Actief worden?
Bij alle activiteiten die wij organiseren is hulp van ouders en verzorgers zeer welkom!
Actief worden in de ouderraad zelf kan ook;  de nieuwe leden worden jaarlijks tijdens de eerste OR vergadering voorgesteld, vervolgens kan er een stemming plaatsvinden.
Aarzel niet en versterk onze ouderraad. We zijn immers uw klankbord op school.


 Henriette Derks