Algemene informatie OR

Welkom op de pagina van de ouderraad

PRESENTATIE OUDERRAAD 2022-2023

Ouderraad Basisschool de Zilverberg Overasselt

De Zilverberg kent verschillende vormen van ouderbetrokkenheid. Een daarvan is de Ouderraad (OR).
Via de OR kunnen ouders hun steentje bijdragen op school om er voor onze kinderen een fijne
basisschooltijd van te maken.

De OR houdt zicht bezig met het organiseren van activiteiten op en/of met school, in samenwerking
met hulpouders en leerkrachten. Hierbij is te denken aan de kerstviering, sinterklaasviering, carnaval,
het landelijk verkeersexamen, het onderhoud van het schoolplein, afscheid van groep 8, de
koningsspelen en het jaarlijkse schoolreisje. De activiteiten zijn over de OR leden verdeeld.
De OR leden houden zich bezig met de coördinatie en organisatie van de activiteiten.
Om dit allemaal goed te laten verlopen vergadert de OR 5x per jaar.
Vergaderingen waarin wordt teruggeblikt op de activiteiten die geweest zijn en vooruitgeblikt op de activiteiten die komen gaan.
Een samenvatting van de vergaderingen is te vinden op de website van school.

Daarnaast wordt via de OR het fruitgeld en de vrijwillige ouderbijdrage geïnd.
Met dit geld wordt dagelijks het fruit op school verzorgd en worden de activiteiten bekostigd.
Geld wat nodig is om activiteiten en andere feestelijkheden mooi aan te kleden en te verzorgen.

Al deze activiteiten kan de OR niet alleen maar daarvoor zijn hulpouders heel hard nodig.
Via parro worden regelmatig oproepen gedaan als er hulpouders nodig zijn, via parro kan je je ook aanmelden.

Ook is de OR altijd op zoek naar versterking, dus ook daarvoor kan je je aanmelden.

Waarom OR-lid of hulpouder worden?
✓ Vele handen maken licht werk
✓ Blije gezichtjes
✓ Contacten andere ouders
✓ Betrokkenheid bij school

Heb je vragen/opmerking of wil je meer weten over de activiteiten van de ouderraad: spreek een van
OR leden aan of mail naar ORZilverberg@gmail.com